Bài mới nhất

Xây dựng luật, phải đón đầu xu thế

Chuyện không còn mới, nhưng vẫn cứ phải nói, mà nói nhiều lần, để ngõ hầu tác động thay đổi tư duy, vì một sự phát triển ổn định và bền vững.

Kinh doanh

MEDIA PIONEER

  Cả đời chưa được viết về profile bao giờ, bây giờ được lên báo ngại quá J. Đây là bài viết của Aruna Harjani, một nhà báo tự do ở Jakarta, Indonesia, đăng trên trang cuối của tờ China Daily Asia Weekly, số ra ngày 20/03/2015. Cái hình vẽ là của Cai Meng.

Công nghiệp sáng tạo

Truyền thông

Nói ra đừng sợ

Xây dựng luật, phải đón đầu xu thế

Chuyện không còn mới, nhưng vẫn cứ phải nói, mà nói nhiều lần, để ngõ hầu tác động thay đổi tư duy, vì một sự phát triển ổn định và bền vững.