CÂU CHUYỆN ỨNG XỬ VỚI SỰ XUYÊN TẠC, VU KHỐNG TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Tham gia chương trình Sự kiện và Bình luận, với BTV Thu Hà, quanh câu chuyện ứng xử với sự xuyên tạc, vu khống trên mạng xã hội. Có nhiều chuyện muốn nói, nhưng thời lượng vài chục phút không đủ, đành để dành viết cả cuốn sách vậy.

Tuy nhiên, cũng đủ nêu hai vấn đề:

(i) Sự tiếp nhận tỉnh táo và khách quan của người nhận thông tin. Cái này khó lắm, chỉ hy vọng vào những người có hiểu biết, có sự bình tĩnh nhất định

(ii) Vai trò của báo chí chính thống phải TRỞ LẠI làm nguồn tin đáng tin cậy, và NHANH CHÓNG, MINH BẠCH thông tin chuẩn xác, xác minh lại thông tin vu khống, bịa đặt trên mạng xã hội. Điều này cũng khó không kém, nhưng không phải là không làm được. Chỉ cần xác định lại sứ mệnh của mình, và tuân thủ sứ mệnh đó, đặt nó lên trên những lợi ích tầm thường…


Còn chuyện pháp lý và xử phạt là lĩnh vực của luật sư Lê Thanh Sơn, người ngồi bên cạnh.
Đầu năm nói thế thôi, bạn đừng kỳ vọng tớ nói toạc móng heo ra nhé. Không thì ai cho tớ ngồi hết buổi. Ha ha…

Ý kiển của bạn