MEDIA PIONEER

 

Cả đời chưa được viết về profile bao giờ, bây giờ được lên báo ngại quá J. Đây là bài viết của Aruna Harjani, một nhà báo tự do ở Jakarta, Indonesia, đăng trên trang cuối của tờ China Daily Asia ...

Manh nha một nền kinh tế sáng tạo cho Việt Nam

Bài này viết cho báo Nhân Dân Cuối Tuần, số ra ngày 31/8/2014 nhưng đã phát hành từ hôm nay. Tất nhiên là đã được biên tập theo phong cách của Nhân Dân rồi. Nhưng xin chép lại bản gốc ở đây, ...

Tài liệu tham khảo vụ Sữa dê Danlait

Post này không liên quan đến series bài viết về bài học kinh nghiệm xử lý khủng hoảng cho sữa dê Danlait. Chỉ là tài liệu tham khảo cho các bạn vẫn còn quan tâm đến bản thân vụ khủng hoảng thông ...

  • 1
  • 2