Con ruồi, chai nước và hành vi ứng xử

Nếu cả anh Võ Văn Minh lẫn Tân Hiệp Phát đều có thái độ đặt người tiêu dùng lên trên thì câu chuyện ruồi trong chai nước đã không gây ra những hậu quả nặng nề cho đôi bên.

Vụ việc tòa ...