Hội thảo đặc biệt dành cho doanh nhân

Kính gửi các quý khách hàng, đồng nghiệp và các bạn, Chúng tôi đang tổ chức một hội thảo về các sự kiện và xu hướng kinh doanh năm tới, mang tên “Thế giới & Việt Nam: Dự