Cần viết lại giáo trình dạy viết báo

Cơm áo gạo tiền thời người khôn kẻ khó này nó định nghĩa lại tất tần tật những thứ vốn là chân lý và cẩm nang hành nghề của người cầm bút, hay đúng hơn là người gõ máy tính.