Luận về sự xa xỉ

Nhân có cuộc đàm luận với các bạn VTV về sự xa xỉ, nên mới nảy ra cái ý định viết cái note này. Phàm là những gì bị coi là xa xỉ trong cái thế giới của chúng ta cũng dễ ghét.