Duyên nợ

Tôi có một cái duyên nợ, ám ảnh cả cuộc đời.

Học làm báo ở VIR

(Viết tiếp chuyện khởi đầu nghề báo) Văn phòng đầu tiên của VIR nằm trên tầng 3 Nhà in Hà Nội Mới.

Nên biết nói dối

Hôm qua, Ngọc Anh đã hoàn tất cuộc “trở về”, có thể nói là đáng nhớ.

Nói xong rồi sợ

Nếu một ngày tôi phải làm một show mới thì cái tên có thể là “Nói xong rồi sợ”.

  • 1
  • 2