XỬ LÝ KHỦNG HOẢNG – CẦN CÁI TÂM SÁNG VÀ CÁI ĐẦU LẠNH

Bài phỏng vấn được thực hiện và đăng trên báo Nhà báo & Công luận. ngày 23/06/2015, đọc bài viết gốc tại:

http://congluan.vn/le-quo-c-vinh-xu-ly-khung-hoang-can-tam-sang-va-cai-dau-lanh/

 

Cái tên Lê Quốc Vinh từ lâu đã là sự đảm bảo cho sự thành công cùa các khóa ...

15 năm gắn bó với Báo Ảnh Việt Nam

Tôi tự nhận rằng có một cái duyên với Báo Ảnh Việt Nam. Không chỉ bởi vì ngay từ nhỏ đã có nhiều cơ hội gắn bó như trong một gia đình với tờ tạp chí này, mà đã từng thực sự ...