Lỗi hệ thống, lỗi tư duy

Bài viết được đăng lên báo Nhân Dân Online ngày 20/3/2015. Sau hàng loạt những khủng hoảng truyền thông của các thương hiệu thời gian trở lại đây. Có vẻ như rằng, đã tới lúc chúng ta cần nhìn lại về cách ...