CHA TÔI – MỘT CHIẾN BINH

Tôi vẫn nhớ như in cái giờ phút định mệnh nhận được kết quả khám nghiệm của Cha tôi – ung thư phổi ác tính. Cả một tuần, chỉ có Mẹ và anh em tôi âm thầm gặm nhấm nỗi đau khủng ...